GELENDERBESLAG 953 ME

For trevegger.
  • Overflatebehandling: Messing
  • Utseende: Mattbørstet
  • Diameter rosett: 45mm
  • Dimensjon skrue: Vegg: 4,0x30mm
  • Pipe: 20x45mm
  • Diameter mutter: 25mm
  • Skrue inngår: Ja